Ffurflen

Tir cyfunddaliadol: cofrestru rhydd-ddaliad (CM1)

Ffurflen gais CM1: i gofrestru ystad rydd-ddaliol mewn tir sy'n dir cyfunddaliadol.