Ffurflen

Tir cyfunddaliadol: cofrestru uned-ddalwyr (COV)

Ffurflen gais COV: cofrestru ystad rydd-ddaliol mewn tir cyfunddaliadol gydag uned-ddalwyr.