Ffurflen

Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: teitl cyfan (OS1)

Ffurflen gais OS1 am chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth gan brynwr yn erbyn teitl cofrestredig cyfan neu gais am gofrestriad cyntaf sy'n aros i'w brosesu.

Dogfennau

Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: teitl cyfan (OS1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: teitl cyfan (OS1)").

Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: teitl cyfan (OS1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: teitl cyfan (OS1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn prynu, benthyg arian neu’n prydlesu teitl cofrestredig cyfan neu gofrestriad cyntaf sy’n aros i’w brosesu.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 12: chwiliadau swyddogol a cheisiadau amlinellol.

Published 31 Hydref 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation