Ffurflen

Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: teitl cyfan (OS1)

Ffurflen gais OS1 am chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth gan brynwr yn erbyn teitl cofrestredig cyfan neu gais am gofrestriad cyntaf sy'n aros i'w brosesu.