Ffurflen

Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: rhan o deitl (OS2)

Ffurflen gais OS2 am chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth gan brynwr yn erbyn rhan o dir mewn teitl cofrestredig cyfan neu gais am gofrestriad cyntaf sy'n aros i'w brosesu.

Dogfennau

Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: rhan o deitl (OS2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: rhan o deitl (OS2)").

Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: rhan o deitl (OS2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: rhan o deitl (OS2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn prynu, benthyg arian neu’n prydlesu rhan o dir mewn teitl cofrestredig cyfan neu gofrestriad cyntaf sy’n aros i’w brosesu.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 12: chwiliadau swyddogol a cheisiadau amlinellol.

Published 31 Hydref 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation