Ffurflen

Chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth: rhan o deitl (OS2)

Ffurflen gais OS2 am chwiliad swyddogol gyda blaenoriaeth gan brynwr yn erbyn rhan o dir mewn teitl cofrestredig cyfan neu gais am gofrestriad cyntaf sy'n aros i'w brosesu.