Ffurflen

Arwystlon cyfreithiol: rhwymedigaeth blaensymiau ychwanegol (CH2)

Ffurflen gais CH2: cofnodi rhwymedigaeth i roi benthyciadau pellach.

Dogfennau

Arwystl cyfreithiol: rhwymedigaeth blaensymiau ychwanegol (CH2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arwystl cyfreithiol: rhwymedigaeth blaensymiau ychwanegol (CH2)").

Arwystl cyfreithiol: rhwymedigaeth blaensymiau ychwanegol (CH2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arwystl cyfreithiol: rhwymedigaeth blaensymiau ychwanegol (CH2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os nad yw’r arwystl yn arwystl a gymeradwywyd ac mae rhwymedigaeth ar y rhoddwr benthyg i wneud benthyciadau pellach.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn adran 6 cyfarwyddyd ymarfer 29: cofrestru arwystlon cyfreithiol a gweithredoedd amrywio arwystl.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. We have added a side note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation