Ffurflen

Arwystlon cyfreithiol: rhwymedigaeth blaensymiau ychwanegol (CH2)

Ffurflen gais CH2: cofnodi rhwymedigaeth i roi benthyciadau pellach.