Ffurflen

Arwystlon cyfreithiol: cofrestru (CH1)

Ffurflen CH1: arwystl cyfreithiol (morgais) ystad gofrestredig.

Dogfennau

Arwystl cyfreithiol: cofrestru (CH1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arwystl cyfreithiol: cofrestru (CH1)").

Arwystl cyfreithiol: cofrestru (CH1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arwystl cyfreithiol: cofrestru (CH1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych am greu arwystl cyfreithiol (morgais) lle nad oes gan y rhoddwr benthyg ei ffurf safonol o arwystl ei hun. Os yw’r rhoddwr benthyg o dan rwymedigaeth i roi benthyciadau pellach i’r cymerwyr benthyg, rhai i chi lenwi ffurflen CH2 hefyd.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn adran 3 cyfarwyddyd ymarfer 29: cofrestru arwystlon cyfreithiol a gweithredoedd amrywio arwystl.

Published 1 Hydref 2011
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added”.
  3. Added translation