Cyfarwyddyd

Prydlesi: terfynu (CY26)

Sut mae prydlesi'n cael eu terfynu a sut mae'r terfynu'n effeithio ar deitlau cofrestredig (cyfarwyddyd ymarfer 26).