Cyfarwyddyd

Prydlesi: terfynu (CY26)

Sut mae prydlesi'n cael eu terfynu a sut mae'r terfynu'n effeithio ar deitlau cofrestredig (cyfarwyddyd ymarfer 26).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am wahanol sefyllfaoedd lle caiff prydlesi eu terfynu a sut mae’r terfynu’n effeithio ar deitlau cofrestredig. Mae’n rhoi cyngor ar sut i gyflwyno’ch cais i’r Gofrestrfa Tir, ac yn esbonio pa ddogfennau sydd eu hangen i gefnogi’ch cais.

Mae’r cyfarwyddyd wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff y Gofrestrfa Tir yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 16 Mawrth 2018 + show all updates
  1. Section 2.1 has been amended to reflect our current practice relating to the use of copy documents for some applications for first registration. Section 2.1.5, which dealt with submitting applications in accordance with a customer team arrangement or a particular office has been deleted as all applications should now be submitted to the address stated in HM Land Registry address for applications which is the address of HM Land Registry’s scanning centre. Sections 4.2, 5.2 and 13 have been updated and section 4.3 has been added to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018.
  2. References to a leasehold valuation tribunal in section 8.1 have been changed to ‘the appropriate tribunal’ as there are now different tribunals in England and Wales.
  3. Section 2.1.2 has been amended to make clear when the applicant needs to provide evidence to remove a form A restriction on surrender of a lease.
  4. Section 12.1 has been amended to explain that a separate application may be needed to register any registrable disposition where enlargement of a lease is not possible.
  5. Link to the advice we offer added.
  6. Welsh version added.
  7. Section 2.1.1 has been amended to clarify our practice when an application to determine a registered lease does not include reference to a registered reversionary title.
  8. First published.