Ffurflen

Newid rhywedd (CNG)

Os ydych wedi newid eich rhywedd, defnyddiwch y ffurflen hon i ddiweddaru eich enw fel perchennog cofrestredig yn ein cofrestr tir.

Dogfennau

Newid rhywedd (CNG)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid rhywedd (CNG)").

Newid rhywedd (CNG)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid rhywedd (CNG)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i newid eich enw yn y gofrestr teitl yn dilyn newid rhywedd.

Ffi a chyfeiriad

Nid oes ffi ar gyfer y cais hwn. Dylid ei anfon wedi ei lenwi i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Published 18 Medi 2017
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. The form has been amended to request name and contact details of the applicant, and to add information about evidence of gender requirements.
  3. Added translation