Ffurflen

Newid rhywedd (CNG)

Os ydych wedi newid eich rhywedd, defnyddiwch y ffurflen hon i ddiweddaru eich enw fel perchennog cofrestredig yn ein cofrestr tir.

Dogfennau

Newid rhywedd (CNG)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid rhywedd (CNG)").

Newid rhywedd (CNG)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid rhywedd (CNG)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i newid eich enw yn y gofrestr teitl yn dilyn newid rhywedd.

Ffi a chyfeiriad

Nid oes ffi ar gyfer y cais hwn. Dylid ei anfon wedi ei lenwi i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Published 18 Medi 2017
Last updated 5 Chwefror 2018 + show all updates
  1. The form has been amended to request name and contact details of the applicant, and to add information about evidence of gender requirements.
  2. Added translation