Ffurflen

Newid rhywedd (CNG)

Os ydych wedi newid eich rhywedd, defnyddiwch y ffurflen hon i ddiweddaru eich enw fel perchennog cofrestredig yn ein cofrestr tir.

Documents

Newid rhywedd (CNG)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid rhywedd (CNG)").

Newid rhywedd (CNG)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid rhywedd (CNG)").

Details

Defnyddiwch y ffurflen hon i newid eich enw yn y gofrestr teitl yn dilyn newid rhywedd.

Ffi a chyfeiriad

Nid oes ffi ar gyfer y cais hwn. Dylid ei anfon wedi ei lenwi i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Published 18 Medi 2017