Ffurflen

Newid rhywedd (CNG)

Os ydych wedi newid eich rhywedd, defnyddiwch y ffurflen hon i ddiweddaru eich enw fel perchennog cofrestredig yn ein cofrestr tir.