Ffurflen

Meddiant gwrthgefn: datganiad o wirionedd (ST1)

Ffurflen ST1: Datganiad o wirionedd i gefnogi cais am gofrestriad ar sail meddiant gwrthgefn.

Dogfennau

Meddiant gwrthgefn: datganiad o wirionedd (ST1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Meddiant gwrthgefn: datganiad o wirionedd (ST1)").

Meddiant gwrthgefn: datganiad o wirionedd (ST1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Meddiant gwrthgefn: datganiad o wirionedd (ST1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddarparu datganiad o wirionedd ar gyfer cais am feddiant gwrthgefn.

Tir cofrestredig

Bydd angen i chi anfon atom naill ai ffurflen ADV1 neu ffurflen AP1 (fel y bo’n briodol – gweler Meddiant gwrthgefn tir cofrestredig (CY4) a Meddiant gwrthgefn (1) tir digofrestredig a (2) tir cofrestredig lle y caffaelwyd yr hawl i gofrestru cyn 13 Hydref 2003 (CY5) am gyngor) a ffi o £130 hefyd.

Tir digofrestredig

Bydd angen i chi anfon ffurflen FR1, ffi graddfa 1 ostyngol yn seiliedig ar bris y tir ar y farchnad agored ar ddyddiad y cais a ffi archwilio o £40 hefyd.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added.
  3. Added translation