Cyfarwyddyd

Meddiant gwrthgefn (1) tir digofrestredig a (2) tir cofrestredig lle y caffaelwyd yr hawl i gofrestru cyn 13 Hydref 2003 (CY5)

Cyfarwyddyd am feddiant gwrthgefn lle y caffaelwyd hawl i gofrestru cyn 13 Hydref 2003 (cyfarwyddyd ymarfer 5).

Dogfennau

Manylion

Wedi ei anelu at drawsgludwyr, mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro dull Cofrestrfa Tir EM o drin ceisiadau meddiant gwrthgefn ar gyfer (1) cofrestriad cyntaf tir digofrestredig a (2) cofrestru fel perchennog tir cofrestredig lle bu sgwatiwr mewn meddiant gwrthgefn am y cyfnod cyfyngiad angenrheidiol i gael yr hawl i’w gofrestru’n berchennog cyn 13 Hydref 2003. Mae hefyd yn egluro’r trefnau ar gyfer gwneud y ceisiadau, a’r dewisiadau sydd ar gael i’r rheiny sy’n cael rhybudd am y ceisiadau hyn.

Mae cyfarwyddyd ymarfer 4: meddiant gwrthgefn tir cofrestredig yn delio â cheisiadau meddiant gwrthgefn mewn perthynas â thir cofrestredig o dan y gyfundrefn newydd a nodir yn Atodiad 6 i Ddeddf Cofrestru Tir 2002.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 18 May 2020 + show all updates
 1. Section 8 has been added to clarify our current practice regarding adverse possession of rentcharges in the light of changes made to section 38 of the Limitation Act 1980 by Schedule 14 to the Tribunal Courts and Enforcement Act 2007.

 2. Section 2.3 has been amended to take account of the Court of Appeal decision in Rashid v Nasrulla. Section 7.1 has been amended to clarify the position where rent is paid to someone other than the landlord.

 3. Section 7.1 has been amended for clarification and to agree with the law.

 4. Section 7.1 has been amended to make clear that for applications for first registration based on adverse possession of land subject to an unregistered lease, where a squatter is a tenant encroaching from leasehold land and the presumption in Smirk v Lyndale Developments Ltd is not rebutted, any resulting registration will be with a qualified leasehold title.

 5. Section 7.1 has been amended to reflect a change of practice in respect of applications for first registration based on adverse possession of land subject to an unregistered lease. Formerly, we refused to process such applications as a result of the decision in Fairweather v St Marylebone Property Co Ltd. We are now prepared to proceed with such applications but any registration will be with a qualified freehold title.

 6. Section 5.1 has been updated to clarify the status of the fee for inspection.

 7. Section 7.1 has been amended to clarify the position where rent is paid to someone other than the landlord.

 8. Section 4.1 has been amended to clarify that you should lodge only copy documents with your application as we will scan and destroy originals.

 9. Link to the advice we offer added.

 10. Section 4.3 has been amended to confirm that you need supply only certified copies of application forms and deeds.

 11. Added translation