Cyfarwyddyd

Meddiant gwrthgefn tir cofrestredig (CY4)

Cyfarwyddyd ar feddiant gwrthgefn tir cofrestredig. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 4).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro ceisiadau meddiant gwrthgefn o ran tir cofrestredig, y trefnau ar gyfer gwneud y ceisiadau, a’r dewisiadau sydd ar gael i’r rheiny sy’n cael rhybudd am y ceisiadau hyn.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am feddiant gwrthgefn neu dir cofrestredig lle mae sgwatiwr wedi caffael yr hawl i’w gofrestru’n berchennog cyn 13 Hydref 2003, gweler cyfarwyddyd ymarfer 5.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 20 Tachwedd 2017 + show all updates
  1. Section 11.1 has been amended to deal with the position where rent is paid to someone other than the landlord.
  2. Section 4 has been amended to confirm that an applicant can rely on more than one condition when making their application.
  3. Section 4 has been amended to confirm Land Registry’s practice where an application includes land which is highway.
  4. Section 11.1 has been amended as this mistakenly referred to Schedule 1, paragraph 6 of the Limitation Act 1980.
  5. Link to the advice we offer added.
  6. This edition of the guide replaces the 30 June 2014 edition. Section 11.2 has been amended to provide further information on encroachment by a tenant.
  7. Added translation