Cyfarwyddyd

Meddiant gwrthgefn tir cofrestredig (CY4)

Cyfarwyddyd ar feddiant gwrthgefn tir cofrestredig. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 4).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro ceisiadau meddiant gwrthgefn o ran tir cofrestredig, y trefnau ar gyfer gwneud y ceisiadau, a’r dewisiadau sydd ar gael i’r rheiny sy’n cael rhybudd am y ceisiadau hyn.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am feddiant gwrthgefn neu dir cofrestredig lle mae sgwatiwr wedi caffael yr hawl i’w gofrestru’n berchennog cyn 13 Hydref 2003, gweler cyfarwyddyd ymarfer 5.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 28 September 2020 + show all updates
 1. Section 4 has been amended to reflect better the provisions of rule 188 of the Land Registration Rules 2003.

 2. Section 12 has been added to clarify our current practice regarding adverse possession of rentcharges in the light of changes made to section 38 of the Limitation Act 1980 by Schedule 14 to the Tribunal Courts and Enforcement Act 2007.

 3. Section 2.3 has been amended to take account of the Court of Appeal decision in Rashid v Nasrulla. Section 11.1 has been amended to remove information relevant to applications under Schedule 12, paragraph 18 of the Land Registration Act 2002 which is covered by section 7.1 of practice guide 5: adverse possession of (1) unregistered land and (2) registered land where a right to be registered was acquired before 13 October 2003.

 4. The requirement of rule 213 of the Land Registration Rules 2003 for a plan identifying part of the land in a registered title to be signed has been added to section 4.

 5. Section 2 has been amended to explain why there cannot be a Schedule 6 application relating to land held by a dissolved overseas company.

 6. Section 11.1 has been amended to deal with the position where rent is paid to someone other than the landlord.

 7. Section 4 has been amended to confirm that an applicant can rely on more than one condition when making their application.

 8. Section 4 has been amended to confirm Land Registry’s practice where an application includes land which is highway.

 9. Section 11.1 has been amended as this mistakenly referred to Schedule 1, paragraph 6 of the Limitation Act 1980.

 10. Link to the advice we offer added.

 11. This edition of the guide replaces the 30 June 2014 edition. Section 11.2 has been amended to provide further information on encroachment by a tenant.

 12. Added translation