Cyfarwyddyd

Meddiant gwrthgefn tir cofrestredig (CY4)

Cyfarwyddyd ar feddiant gwrthgefn tir cofrestredig. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 4).