Ffurflen

Union linell terfyn: cofrestru (DB)

Ffurflen gais DB: pennu union linell terfyn.

Dogfennau

Union linell terfyn: cofrestru (DB)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Union linell terfyn: cofrestru (DB)").

Union linell terfyn: cofrestru (DB)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Union linell terfyn: cofrestru (DB)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais i linell terfyn gael ei ddangos yn y gofrestr fel terfyn wedi ei bennu. Terfyn wedi ei bennu yw’r llinell terfyn a gytunwyd rhwng y partïon cyfagos.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 40 atodiad 40: cytundebau terfyn a therfynau penodedig.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. We have added a side note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Link to video about boundaries added.
  5. Added translation