Ffurflen

Union linell terfyn: cofrestru (DB)

Ffurflen gais DB: penderfynu union linell terfyn.