Cyfarwyddyd

Cytundebau terfyn a therfynau penodedig (CY40a4)

Mae’r atodiad hwn yn disgrifio cytundebau terfyn, terfynau penodedig a’r broses o wneud cais (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 4).