Cyfarwyddyd

Cytundebau terfyn a therfynau wedi eu pennu (CY40a4)

Mae’r atodiad hwn yn disgrifio cytundebau terfyn, terfynau wedi eu pennu a’r broses o wneud cais (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 4).

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn yn disgrifio cytundebau terfyn a sut y gellir eu cofnodi yn y gofrestr, a therfynau wedi eu pennu a sut i wneud cais i bennu terfyn.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 10 Gorffennaf 2017 + show all updates
  1. A section has been added to explain how a determined boundary might be obtained following transfers between neighbours, without an application for a determined boundary being made.
  2. Section 5 has been amended in response to a complaint that the sixth paragraph in that section was misleading as we may requisition for further information before we consider cancellation of the application.
  3. Section 4 has been amended to refer to a recent Upper Tribunal decision which stated that the purpose of the determined boundaries procedure is to provide “accurate public records as to the position of the boundary of a registered parcel of land” rather than “resolving boundary disputes between neighbours”.
  4. Section 3 has been amended to clarify our procedures
  5. Link to the advice we offer added.
  6. Welsh translation added.
  7. First published.