Canllawiau

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EF: cynllun teitl (CY40a5)

Mae’r atodiad hwn yn disgrifio diben cynlluniau teitl, a’r ffordd y cânt eu creu a’u cynnal (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 5).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cynllun teitl yn un o dair elfen cofrestr teitl, ynghyd â’r gofrestr ac unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt yn y gofrestr ac a ffeilir yng Nghofrestrfa Tir EF. Cynllun o’r wybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn y gofrestr yw’r cynllun teitl, a rhaid edrych arno bob amser ar y cyd â’r gofrestr.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 3 April 2023 + show all updates
  1. Section 14 has been amended to reflect that parties now complete an Ordnance Survey web form rather than supply the information to HM Land Registry.

  2. Section 13 has been added giving guidance on sub dividing a title register and plan.

  3. Section 8 has been added giving guidance on leasehold floor level title plans.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Welsh translation added.

  6. First published.