Cyfarwyddyd

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EM: cynllun teitl (CY40a5)

Mae’r atodiad hwn yn disgrifio diben cynlluniau teitl, a’r ffordd y cânt eu creu a’u cynnal (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 5).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cynllun teitl yn un o dair elfen cofrestr teitl, ynghyd â’r gofrestr ac unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt yn y gofrestr ac a ffeilir yng Nghofrestrfa Tir EM. Cynllun o’r wybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn y gofrestr yw’r cynllun teitl, a rhaid edrych arno bob amser ar y cyd â’r gofrestr.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 25 Mehefin 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.
  2. Welsh translation added.
  3. First published.