Cyfarwyddyd

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EM: cynllun teitl (CY40a5)

Mae’r atodiad hwn yn disgrifio diben cynlluniau teitl, a’r ffordd y cânt eu creu a’u cynnal (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 5).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cynllun teitl yn un o dair elfen cofrestr teitl, ynghyd â’r gofrestr ac unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt yn y gofrestr ac a ffeilir yng Nghofrestrfa Tir EM. Cynllun o’r wybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn y gofrestr yw’r cynllun teitl, a rhaid edrych arno bob amser ar y cyd â’r gofrestr.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 4 February 2019 + show all updates
  1. Section 8 has been added giving guidance on leasehold floor level title plans.

  2. Link to the advice we offer added.

  3. Welsh translation added.

  4. First published.