Canllawiau

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EM: terfynau (CY40a3)

Trosolwg o derfynau gan gynnwys terfynau cyffredinol, perchnogaeth a chynnal a chadw terfynau (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 3).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn yn rhoi braslun ar derfynau gan gynnwys terfynau cyffredinol, perchnogaeth a chynnal a chadw terfynau.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 9 March 2020 + show all updates
  1. Section 11 has been amended to give additional information on what should be provided when applying to alter the position of the red edging on a title plan on the basis that a legal presumption operates.

  2. Section 8 has been amended to improve customer understanding of the options we take regarding the showing, or not showing, of ‘T’ marks and how the register may reflect when we do.

  3. We have moved the contents of section 11.8 that we added on 4 February 2019 to section 11 as this applies to all legal presumptions.

  4. We have added a new section 11.8 to deal with ad medium filum.

  5. Link to the advice we offer added.

  6. Welsh translation added.

  7. First published.