Cyfarwyddyd

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EM: terfynau (CY40a3)

Trosolwg o derfynau gan gynnwys terfynau cyffredinol, perchnogaeth a chynnal a chadw terfynau (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 3).

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn yn rhoi braslun ar derfynau gan gynnwys terfynau cyffredinol, perchnogaeth a chynnal a chadw terfynau.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 25 Mehefin 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.
  2. Welsh translation added.
  3. First published.