Cyfarwyddyd

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EM: terfynau (CY40a3)

Trosolwg o derfynau gan gynnwys terfynau cyffredinol, perchnogaeth a chynnal a chadw terfynau (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 3).