Cyfarwyddyd

Newid y gofrestr trwy dynnu tir o gynllun teitl (CY77)

Sut i wneud cais i dynnu tir o gynllun teitl a’r hyn sy’n digwydd ar ôl ichi wneud eich cais.

Dogfennau

Map proses ar gyfer newid

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Map proses ar gyfer newid").

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro:

  • pryd y gellir gwneud cais i newid y gofrestr trwy dynnu tir oddi mewn i’r amlinelliad coch ar gynllun teitl
  • sut i wneud cais
  • yr hyn sy’n digwydd ar ôl gwneud y cais
  • indemniad statudol a phryd y gellid ei dalu yn y cyd-destun hwn.

Mae’r cyfarwyddyd yn ymwneud â thynnu tir oddi mewn i amlinelliad coch ar gynllun teitl rhywun arall. Weithiau, rydym yn newid yr amlinelliad coch i gynnwys tir yn unig (os yw’r perchennog cofrestredig, er enghraifft, yn dangos bod y tir y mae ganddo deitl ar ei gyfer yn cynnwys y tir ychwanegol hwn, ac nad yw’r tir o fewn teitl cofrestredig neb arall) ond bron bob tro mae’r cais yn ymwneud â thir yn cael ei dynnu o amlinelliad coch cynllun teitl rhywun arall.

Mae cyfeiriadau at dynnu tir o gynllun teitl yn ffordd fer o gyfeirio at dynnu tir o’r amlinelliad coch ar gynllun teitl.

Weithiau, rydym yn defnyddio arlliwio pinc neu arlliwio arall yn hytrach nag amlinellu coch ar gynllun teitl; mae’r hyn a ddywedir yn y cyfarwyddyd hwn yn briodol pa bynnag ffordd a ddefnyddir i ddangos ardal o dir.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 30 Gorffennaf 2014
Last updated 7 Medi 2015 + show all updates
  1. Section 1.3.2 has been amended for clarity.
  2. Link to the advice we offer added.
  3. Section 4.2 has been amended to explain more precisely the legal position of the registrar when an application is made to the registrar for alteration which does not amount to rectification and the registrar has the power to alter.
  4. First published.