Cyfarwyddyd

Paratoi cynlluniau ar gyfer ceisiadau Cofrestrfa Tir EM (CY40a2)

Mae'r atodiad hwn yn disgrifio cytundebau terfyn, terfynau wedi eu pennu a'r broses o wneud cais (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 2).

Dogfennau

Manylion

Lluniwyd yr atodiad hwn i gynorthwyo wrth baratoi cynlluniau gweithredoedd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 15 February 2021 + show all updates
 1. Section 6 has been amended to clarify that an advertising hoarding can comprise an unusual extent.

 2. Section 5 has been amended to clarify that when multiple plans are used in an application or disposition, all of them must be signed by the applicant or disponor and where the seller/landlord is a company, the plan(s) should be signed by officers of the company with authority to sign on behalf of the company. The officers of the company whose signatures appear in the form of execution at the end of the transfer or lease can be taken to have the necessary authority. Table 1 in section 9 has been amended to reflect correctly our requirements.

 3. Section 5 has been amended to clarify that when multiple plans are used in an application or disposition, all of them must be signed by the applicant or disponor.

 4. Section 9 has been amended to state that plans must be signed by the disponor or applicant, as appropriate, to comply with rule 213 of the Land Registration Rules 2003.

 5. Section 9.8 example 6 has been amended to state that when an additional plan is requested. We treat it as being attached to the application form and therefore it must be signed by the applicant. The table listing points that lead to an application being rejected now includes plans that have not been signed by the seller/landlord.

 6. Section 9.8 has been amended (one line removed in table 1 and table 2) as the Property Misdescriptions Act 1991 has been repealed.

 7. Section 9 has been amended to clarify our plan requirements.

 8. Link to the advice we offer added.

 9. Welsh version added.

 10. Welsh version added.

 11. First published.