Cyfarwyddyd

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EM: trosolwg o gyfarwyddiadau (CY40)

Chwe atodiad newydd sy’n cwmpasu'r cyfarwyddyd cyfan ar gynlluniau Cofrestrfa Tir EM (cyfarwyddyd ymarfer 40).

Dogfennau

Manylion

Mae’r chwe atodiad yn ymdrin â materion penodol ac fe’u cyflwynwyd fel bod gwybodaeth yn cael ei chyflwyno’n rhesymegol ac yn haws. Mae wedi ei anelu at gynghorwyr cyfreithiol a gweithwyr tir proffesiynol megis arolygwyr tir; dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 25 June 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.

  2. Welsh translation added.

  3. First published.