Cyfarwyddyd

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EM: sail cynlluniau Cofrestrfa Tir EM (CY40a1)

Trosolwg o darddleoedd a graddfeydd mapiadau’r Arolwg Ordnans a sut y mae hyn yn cysylltu â chynlluniau sy’n cael eu paratoi gan Gofrestrfa Tir EM (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 1).