Cyfarwyddyd

Cynlluniau Cofrestrfa Tir EM: sail cynlluniau Cofrestrfa Tir EM (CY40a1)

Trosolwg o darddleoedd a graddfeydd mapiadau’r Arolwg Ordnans a sut y mae hyn yn cysylltu â chynlluniau sy’n cael eu paratoi gan Gofrestrfa Tir EM (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 1).

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn yn disgrifio tarddleoedd a graddfeydd mapiadau’r Arolwg Ordnans a sut y mae hyn yn cysylltu â chynlluniau sy’n cael eu paratoi gan Gofrestrfa Tir EM.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 30 January 2016 + show all updates
  1. Section 6 has been amended as a result of a change to our email addresses.

  2. Link to the advice we offer added.

  3. Welsh translation added.

  4. First published.