Ffurflen

Dogfennau gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX1)

Ffurflen gais EX1 i ddynodi dogfen yn ddogfen gwybodaeth eithriedig.

Dogfennau

Dogfennau gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dogfennau gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX1)").

Dogfennau gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dogfennau gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon pan fyddwch yn cyflwyno dogfen i’w gofrestru sy’n cynnwys gwybodaeth sensitif er mwyn eithrio’r ddogfen gyfan o’r hawl cyffredinol i gopïo ac archwilio.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 57: eithrio dogfennau o’r hawl gyffredinol i archwilio a chopïo.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. We have added a warning note to panel 10 as a reminder to ensure the prejudicial information is omitted from any document open to public inspection.
  3. We have added a side note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  4. Advice as to the completion of the form has been added
  5. Added translation