Ffurflen

Dogfennau gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX1)

Ffurflen gais EX1 i ddynodi dogfen yn ddogfen gwybodaeth eithriedig.