Ffurflen

Copi swyddogol o ddogfen gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX2)

Ffurflen gais EX2 i wneud cais am gopi swyddogol o ddogfennau gwybodaeth eithriedig.

Dogfennau

Copi swyddogol o ddogfen gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Copi swyddogol o ddogfen gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX2)").

Copi swyddogol o ddogfen gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Copi swyddogol o ddogfen gwybodaeth eithriedig: cofrestru (EX2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am gopi swyddogol o’r ddogfen lawn sydd wedi’i dynodi’n ddogfen gwybodaeth eithriedig. Os dim ond copi wedi’i olygu o’r ddogfen sydd ei hangen arnoch, defnyddiwch ffurflen OC2.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 57: eithrio dogfennau o’r hawl gyffredinol i archwilio a chopïo.

Published 31 Hydref 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation