Cyfarwyddyd

Eithrio dogfennau o’r hawl gyffredinol i archwilio a chopïo (CY57)

Cyfarwyddyd ar eithrio dogfennau, cael copi llawn a thynnu statws eithriedig yn ôl (cyfarwyddyd ymarfer 57)

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn, sydd wedi ei anelu at ymarferyddion cyfreithiol, cwmnïau ac unigolion preifat, yn rhoi cyngor ar:

 • eithrio dogfen o’r hawl gyffredinol i archwilio a chopïo o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 am ei bod yn cynnwys gwybodaeth niweidiol
 • cael copi llawn o ddogfen gwybodaeth eithriedig os bydd angen un arnoch chi
 • tynnu’r statws eithriedig yn ôl

Darllenwch wybodaeth am yr hyn na allwch ei eithrio, sut i lenwi ffurflenni EX1 ac EX1A, a chamau perthnasol eraill y mae’n rhaid i chi eu dilyn.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 25 November 2019 + show all updates
 1. Section 1 has been amended to clarify how and where to send your application.

 2. Following customer comment, section 2.2.2 has been amended to clarify the requirements when exempting counterpart or duplicate documents.

 3. New sections 2.3 and 2.4 added. These clarify which requests for exemption are likely to be accepted or refused. This is not new practice and the guidance makes clear that each case is treated on its own merits.

 4. Section 2.6 has been amended to explain that it would help us if you explained in panel 5 of form EX1A where in the deed/document the exempt information is contained.

 5. Section 2.1 has been amended to clarify that when you certify a document as a true copy you must do this on the face of the document.

 6. A reminder to make sure prejudicial information has been removed from other documents has been added to section 2.

 7. Section 5 has been amended to reflect that we no longer accept applications by fax.

 8. Link to the advice we offer added.

 9. Section 2.1 has been amended further to confirm that it is not possible to apply for the execution of a deed to be exempted for the purpose of land registration

 10. Sections 2, 2.1 and 2.6 have been amended further to clarify the change in policy for applications which are not first registrations, under which we will need only certified copies of deeds or documents you send to us with Land Registry applications. All documents submitted, including originals, will be scanned and destroyed.

 11. First published.