Ffurflen

Rhesymau dros eithrio dogfen (EX1A)

Ffurflen gais EX1A: rhesymau dros eithrio.

Dogfennau

Rhesymau dros eithrio dogfen (EX1A)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhesymau dros eithrio dogfen (EX1A)").

Rhesymau dros eithrio dogfen (EX1A)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhesymau dros eithrio dogfen (EX1A)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i egluro’r rhesymau dros ofyn i ddogfen gael ei dynodi’n ddogfen gwybodaeth eithriedig.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 57: eithrio dogfennau o’r hawl gyffredinol i archwilio a chopïo.

Published 1 Hydref 2011
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. We have added a warning note to panel 5 as a reminder to ensure the prejudicial information is omitted from any document open to public inspection.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation