Ffurflen

Cyfyngiad Ffurf A: cais i gofnodi (SEV)

Ffurflen gais SEV i gofnodi cyfyngiad Ffurf A ar hollti cyd-denantiaeth trwy gytundeb neu rybudd.