Ffurflen

Cyfyngiad Ffurf A: cais i gofnodi (SEV)

Ffurflen gais SEV i gofnodi cyfyngiad Ffurf A ar hollti cyd-denantiaeth trwy gytundeb neu rybudd.

Dogfennau

Cyfyngiad Ffurf A: cais i gofnodi (SEV)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cyfyngiad Ffurf A: cais i gofnodi (SEV)").

Cyfyngiad Ffurf A: cais i gofnodi (SEV)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cyfyngiad Ffurf A: cais i gofnodi (SEV)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon pan fydd cydberchnogion wedi hollti cyd-denantiaeth a bellach yn denantiaid cydradd.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn Change from joint tenants to tenants in common.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 14 Ionawr 2019 + show all updates
  1. We have amended a side note to panel 7 to reflect that we will accept copy deeds with applications.
  2. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  3. We have added a side note to panel 6 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  4. Advice as to the completion of the form has been added.
  5. Added translation