Ffurflen

Cais i gyflwyno dogfennau: cofrestru (PRD1)

Ffurflen gais PRD1 i wneud cais i gyflwyno dogfennau.

Dogfennau

Cais i gyflwyno dogfennau: cofrestru (PRD1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i gyflwyno dogfennau: cofrestru (PRD1)").

Cais i gyflwyno dogfennau: cofrestru (PRD1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i gyflwyno dogfennau: cofrestru (PRD1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os oes angen i rywun gyflwyno dogfen benodol ar gyfer achosion o flaen y Cofrestrydd.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 1 Hydref 2011
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation