Ffurflen

Portffolio o deitlau (cyfan neu ran): trosglwyddo (TR5)

Ffurflen TR5 i drosglwyddo portffolio o deitlau (cyfan neu ran)

Dogfennau

Portffolio o deitlau (cyfan neu ran): trosglwyddo (TR5)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Portffolio o deitlau (cyfan neu ran): trosglwyddo (TR5)").

Portffolio o deitlau (cyfan neu ran): trosglwyddo (TR5)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Portffolio o deitlau (cyfan neu ran): trosglwyddo (TR5)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych am drosglwyddo nifer o deitlau. Gallwch ei defnyddio i drosglwyddo teitlau cyfan neu rannau o deitlau neu gyfuniad o’r ddau.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 15 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. We have added side notes to panels 3 and 12 to clarify that the transfer must be dated. That date being the day of completion.
  3. Advice as to the completion of the form has been added.
  4. The side notes to panels 4 and 5 have been amended to clarify that all persons assenting and being shown as registered proprietor must be shown in the relevant panel.
  5. Added translation