Ffurflen

Arwystl neu bortffolio o arwystlon: trosglwyddo (TR4)

Ffurflen TR4 i drosglwyddo arwystl neu bortffolio o arwystlon.

Dogfennau

Arwystl neu bortffolio o arwystlon: trosglwyddo (TR4)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arwystl neu bortffolio o arwystlon: trosglwyddo (TR4)").

Arwystl neu bortffolio o arwystlon: trosglwyddo (TR4)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arwystl neu bortffolio o arwystlon: trosglwyddo (TR4)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn rhoddwr benthyg ac rydych am drosglwyddo morgais neu bortffolio o forgeisi.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 1 Hydref 2009
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. We have added side notes to panels 2 and 10 to clarify that the transfer must be dated. That date being the day of completion.
  3. Advice as to the completion of the form has been added.
  4. Added translation