Ffurflen

Teitl(au) cofrestredig o dan bŵer gwerthu: trosglwyddiad cyfan (TR2)

Ffurflen TR1 i drosglwyddo eiddo cofrestredig o dan bŵer gwerthu.