Ffurflen

Teitl(au) cofrestredig o dan bŵer gwerthu: trosglwyddiad cyfan (TR2)

Ffurflen TR1 i drosglwyddo eiddo cofrestredig o dan bŵer gwerthu.

Dogfennau

Teitl(au) cofrestredig o dan bwer gwerthu: trosglwyddiad cyfan (TR2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Teitl(au) cofrestredig o dan bwer gwerthu: trosglwyddiad cyfan (TR2)").

Teitl(au) cofrestredig o dan bwer gwerthu: trosglwyddiad cyfan (TR2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Teitl(au) cofrestredig o dan bwer gwerthu: trosglwyddiad cyfan (TR2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn rhoddwr benthyg ac rydych am drosglwyddo teitl o dan bŵer gwerthu.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 15 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. We have added side notes to panels 3 and 13 to clarify that the transfer must be dated. That date being the day of completion.
  3. Advice as to the completion of the form has been added.
  4. Added translation