Ffurflen

Rhybudd a gytunwyd: cofrestru (AN1)

Ffurflen gais AN1: nodi rhybudd a gytunwyd yn y gofrestr.