Ffurflen

Ymddiried eiddo ar y cyd: cofrestru (JO)

Ffurflen JO: gwybodaeth ymddiried yn ymwneud ag eiddo mewn meddiant ar y cyd.

Dogfennau

Ymddiried eiddo ar y cyd: cofrestru (JO)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ymddiried eiddo ar y cyd: cofrestru (JO)").

Ymddiried eiddo ar y cyd: cofrestru (JO)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ymddiried eiddo ar y cyd: cofrestru (JO)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i gadarnhau sut y mae cydberchnogion yn dal eiddo.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 15 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation