Ffurflen

Hawl(iau) datblygu: rhybudd o ildio (SR1)

Ffurflen SR1: Ildio hawliau datblygu.

Dogfennau

Hawl(iau) datblygu: rhybudd o ildio (SR1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hawl(iau) datblygu: rhybudd o ildio (SR1)").

Hawl(iau) datblygu: rhybudd o ildio (SR1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hawl(iau) datblygu: rhybudd o ildio (SR1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ildio’r hawliau datblygu sydd wedi’u cynnwys mewn datganiad cymuned cyfunddaliad.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 60: cyfunddaliad.

Published 13 Awst 2004
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added.
  3. Added translation