Ffurflen

Cofrestr/cynllun teitl hanesyddol: cofrestru (HC1)

Ffurflen gais HC1 i wneud cais am gopïau o argraffiad(au) hanesyddol o'r gofrestr neu gynllun teitl sydd ar ffurf electronig.

Dogfennau

Cofrestr/cynllun teitl hanesyddol: cofrestru (HC1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofrestr/cynllun teitl hanesyddol: cofrestru (HC1)").

Cofrestr/cynllun teitl hanesyddol: cofrestru (HC1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofrestr/cynllun teitl hanesyddol: cofrestru (HC1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych am wneud cais am argraffiad blaenorol o’r gofrestr neu’r cynllun teitl.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn:

Published 31 Hydref 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation