Ffurflen

Cofrestr/cynllun teitl hanesyddol: cofrestru (HC1)

Ffurflen gais HC1 i wneud cais am gopïau o argraffiad(au) hanesyddol o'r gofrestr neu gynllun teitl sydd ar ffurf electronig.