Ffurflen

Dileu cofnodion yn ymwneud ag arwystl: cofrestru (DS2)

Ffurflen gais DS2: cais i ddileu cofnodion yn ymwneud ag arwystl cofrestredig

Dogfennau

Dileu cofnodion yn ymwneud ag arwystl: cofrestru (DS2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dileu cofnodion yn ymwneud ag arwystl: cofrestru (DS2)").

Dileu cofnodion yn ymwneud ag arwystl: cofrestru (DS2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dileu cofnodion yn ymwneud ag arwystl: cofrestru (DS2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon pan fyddwch wedi talu morgais yn llawn i dynnu’r morgais o’r gofrestr. Bydd angen i chi anfon ffurflen DS1 wedi’i llenwi gan y rhoddwr benthyg atom hefyd.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a note to clarify that only professional customers will have a key number and a note about the identity evidence panels, to specify that a separate box must be used for each party.
  2. We have added a side note to panel 6 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation