Ffurflen

Dileu cofnodion yn ymwneud ag arwystl: cofrestru (DS2)

Ffurflen gais DS2: cais i ddileu cofnodion yn ymwneud ag arwystl cofrestredig