Ffurflen

Adnewyddu rhybudd hawliau cartref: cofrestru (HR2)

Ffurflen gais HR2 i adnewyddu cofrestriad o ran hawliau cartref.

Dogfennau

Adnewyddu rhybudd hawliau cartref: cofrestru (HR2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Adnewyddu rhybudd hawliau cartref: cofrestru (HR2)").

Adnewyddu rhybudd hawliau cartref: cofrestru (HR2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Adnewyddu rhybudd hawliau cartref: cofrestru (HR2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os oes eisoes gennych rybudd sy’n diogelu eich hawliau i breswylio yn y cartref partneriaeth sifil neu’r cartref priodasol ac mae gennych orchymyn parhau (gorchymyn o dan adran 33(5) o Ddeddf Cyfraith Teulu 1996) gan y llys.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 20: ceisiadau o dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. We have added a side note to panel 6 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation