Cyfarwyddyd

Hawliau cartref a cheisiadau o dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 (CY20)

Sut i warchod, adnewyddu neu ddileu hawliau cartref priod neu bartner sifil sy'n codi o dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 (cyfarwyddyd ymarfer 20).

Dogfennau

Manylion

Wedi ei anelu at drawsgludwyr, mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro sut i wneud ceisiadau i gofrestru, adnewyddu neu ddileu hawliau cartref sy’n codi dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996, fel y’i newidiwyd gan Ddeddf Partneriaethau Sifil 2004 (a newidiwyd ei hunan gan Reoliadau Partneriaeth Sifil (Cyplau o’r Rhyw Arall) 2019). Mae hefyd yn cwmpasu chwiliadau swyddogol morgeiseion cofrestredig i ddadlennu bodolaeth hawliau o’r fath.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 2 December 2019 + show all updates
  1. Amended as a result of the Civil Partnership (Opposite-sex Couples) Regulations 2019 coming into force on 2 December 2019 which allows opposite-sex couples to become civil partners.

  2. We have renamed the guide to better reflect the subject matter. No amendments have been made to the content of the guide.

  3. Section 1.1 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for some applications for first registration. Sections 4, 5 and 6 of this guide have been updated to remove references to outline applications following the revocation of rule 54 of the Land Registration Rules 2003 by the Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018.

  4. Link to the advice we offer added

  5. Link to the advice we offer added.

  6. Sections 14 and 15 have been amended as a result of changes to contact details.

  7. First published.