Cyfarwyddyd

Hawliau cartref a cheisiadau o dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 (CY20)

Sut i warchod, adnewyddu neu ddileu hawliau cartref priod neu bartner sifil sy'n codi o dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 (cyfarwyddyd ymarfer 20).

Dogfennau

Manylion

Wedi ei anelu at drawsgludwyr, mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro sut i wneud ceisiadau i gofrestru, adnewyddu neu ddileu hawliau cartref sy’n codi dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996, fel y’i newidiwyd gan Ddeddf Partneriaethau Sifil 2004. Mae hefyd yn cwmpasu chwiliadau swyddogol morgeiseion cofrestredig i ddadlennu bodolaeth hawliau o’r fath.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 October 2003
Last updated 25 February 2019 + show all updates
  1. We have renamed the guide to better reflect the subject matter. No amendments have been made to the content of the guide.
  2. Section 1.1 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for some applications for first registration. Sections 4, 5 and 6 of this guide have been updated to remove references to outline applications following the revocation of rule 54 of the Land Registration Rules 2003 by the Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018.
  3. Link to the advice we offer added
  4. Link to the advice we offer added.
  5. Sections 14 and 15 have been amended as a result of changes to contact details.
  6. First published.