Tŷ'r Cwmnïau

Gweithgaredd diweddaraf gan Tŷ'r Cwmnïau

  1. Companies House: prompt payment data April 2020 to March 2021
  2. Registrar's rules
  3. Incorporated companies in the UK April to June 2020

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Rydym yn corffori a diddymu cwmnïau cyfyngedig. Rydym yn cofrestru’r wybodaeth cwmnïau, ac yn sicrhau bod y wybodaeth ar gael i’r cyhoedd.

Tŷ'r Cwmnïau is an executive agency, sponsored by the Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Papurau polisi ac ymgynghoriadau

  1. Corporate transparency and register reform
  2. Companies House official statistics
Gweld yr holl bapurau polisi ac ymgynghoriadau

Ein rheolaeth

Louise Smyth
Louise Smyth
Prif Weithredwr, Cofrestrydd Cwmnïau
Martin Swain
Cyfarwyddwr Polisi, Strategaeth a Chynllinio
Ross Maude
Cyfarwyddwr Digidol
John-Mark Frost
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Angela Lewis
Cyfarwyddwr Trawsnewid Pobl
Michelle Wall
Cyfarwyddwr Cyllid
Lesley Cowley OBE
Cadeirydd y Prif Fwrdd a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol
Martin Spencer
Cyfarwyddwr Anweithredol, Aelod o’r Prif Fwrdd a’r Pwyllgor Archwilio
Debbie Gillatt CBE
Aelod o’r Prif Fwrdd, y Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol
Martin Hagen
Aelod o’r Prif Fwrdd, a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio
Mike Fishwick
Cyfarwyddwr Anweithredol, Aelod o’r Prif Fwrdd a’r Pwyllgor Archwilio
Vanessa Sharp
Aelod o’r Prif Fwrdd, a’r Pwyllgor Archwilio
Kathryn Cearns OBE, FCA, FCCA
Prif Fwrdd, a’r Pwyllgor Archwilio

Cyswllt Tŷ'r Cwmnïau

Cofrestrydd Cwmnïau (Lloegr a Chymru)

Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
DX 33050 Cardiff
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500

Gwasanaeth Cymraeg

welshcontact@companieshouse.gov.uk

Cofrestrydd Cwmnïau (Gogledd Iwerddon)

Companies House
2nd Floor
The Linenhall
32-38 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BG
DX481 N.R. Belfast 1
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500

Cofrestrydd Cwmnïau (Yr Alban)

Companies House
4th Floor
Edinburgh Quay 2
139 Fountainbridge
Edinburgh
EH3 9FF
DX ED235 Edinburgh 1
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500

Swyddfa a chanolfan gwybodaeth Llundain

Companies House
Ground Floor
80 Petty France
Westminster
London
SW1H 9EX
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500

Ymholiadau gan y wasg

Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500 (gofynnwch am swyddfa'r wasg)

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Tîm Hawliau Gwybodaeth
Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau