Tŷ'r Cwmnïau

Y diweddaraf gan Tŷ'r Cwmnïau

Gweld yr holl ddogfennau diweddaraf

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn corffori a diddymu cwmnïau cyfyngedig. Rydym yn cofrestru’r wybodaeth cwmnïau, ac yn sicrhau bod y wybodaeth ar gael i’r cyhoedd.

Tŷ'r Cwmnïau is an executive agency, sponsored by the Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

Darllenwch fwy am beth rydyn ni'n wneud

Dogfennau

Ein rheolwyr

Prif Weithredwr, Cofrestrydd Cwmnïau
Cyfarwyddwr Strategaeth, Polisi a Chyfathrebu Allanol
Cyfarwyddwr Trawsnewid Pobl
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Cyfarwyddwr Cyllid a Masnachol
Cyfarwyddwr Cyflenwi Trawsnewid
Cadeirydd y Prif Fwrdd a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol
Cyfarwyddwr Anweithredol, Aelod o’r Prif Fwrdd a’r Pwyllgor Archwilio
Member of Main Board and Remuneration Committee
Non-executive Director, Aelod o’r Prif Fwrdd, a’r Pwyllgor Archwilio
Cyfarwyddwr Anweithredol, Chair of Audit & Risk Assurance Committee
Non-executive Director, Member of Main Board and Remuneration Committee

Cyswllt Tŷ'r Cwmnïau

Cofrestrydd Cwmnïau (Lloegr a Chymru)

Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
DX 33050 Cardiff
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500 (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30yb a 6yp)

Gwasanaeth Cymraeg

UnedyGymraeg@companieshouse.gov.uk

Mae mynediad cyhoeddus yn gyfyngedig. Mae ein swyddfa yng Nghaerdydd yn derbyn danfoniadau 24 awr y dydd.

Cofrestrydd Cwmnïau (Gogledd Iwerddon)

Companies House
2nd Floor
The Linenhall
32-38 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BG
DX481 N.R. Belfast 1
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500 (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30yb a 6yp)

Mae’r oriau agor rhwng 9yb a 5yp (Dydd Llun i Ddydd Gwener) ac nid oes blwch llythyrau allanol ar gyfer danfoniadau y tu allan i’r oriau arferol.

Cofrestrydd Cwmnïau (Yr Alban)

Companies House
4th Floor
Edinburgh Quay 2
139 Fountainbridge
Edinburgh
EH3 9FF
DX ED235 Edinburgh 1
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500 (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30yb a 6yp)

Mae mynediad cyhoeddus yn gyfyngedig. Gallwch chi ddosbarthu unrhyw ddogfennau papur i flwch llythyrau allanol Tŷ'r Cwmnïau wrth ymyl adeilad y swyddfa.

Rydym yn dal i dderbyn danfoniadau o'r Post Brenhinol a swydd DX.

Swyddfa a chanolfan gwybodaeth Llundain (ar gau)

Companies House
Ground Floor
80 Petty France
Westminster
London
SW1H 9EX
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500 (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30yb a 6yp)

Nid oes mynediad cyhoeddus na blwch llythyrau yn ein swyddfa yn Llundain. Rhaid i chi anfon pob post yn uniongyrchol i'n swyddfa yng Nghaerdydd.

Ymholiadau gan y wasg

Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
United Kingdom

Ymholiadau (DU)

0303 1234 500 (gofynnwch am swyddfa'r wasg)

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Tîm Hawliau Gwybodaeth
Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i cyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol. Darganfod Am ein gwasanaethau.