Dweud wrth Dŷ’r Cwmnïau am newidiadau i’ch cwmni cyfyngedig

Mae’n rhaid ichi ddweud wrth Dŷ’r Cwmnïau am newidiadau penodol a wnewch i’ch cwmni cyfyngedig.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English)

Dechrau nawr ymlaen wasanaeth Tŷ’r Cwmnïau

Cynnwys

Mae’n rhaid ichi ddweud wrth Dŷ’r Cwmnïau am newidiadau i’ch cwmni cyfyngedig, gan gynnwys:

  • cyfarwyddwyr ac ysgrifenyddion cwmni, er enghraifft penodiadau newydd, ymddiswyddiadau neu newidiadau i’w manylion personol
  • newid enw’ch cwmni
  • newid cyfeiriad eich swyddfa gofrestredig
  • newid eich dyddiad cyfeirnod cyfrifeg
  • newidiadau i’ch gwybodaeth ‘pobl â rheolaeth arwyddocaol (PRhA)
  • newidiadau i strwythur cyfrannau’ch cwmni, er enghraifft os ydych chi’n dyroddi cyfrannau newydd
  • manylion unrhyw forgeisiau newydd sydd ganddo neu forgeisiau mae wedi’u had-dalu

I wneud rhai newidiadau mae’n bosibl y bydd angen ichi fabwysiadau penderfyniad.

Mae’n bosibl y bydd angen ichi ddweud wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) hefyd.

Beth mae ei angen arnoch

Bydd arnoch angen:

  • y cyfeiriad e-bost a’r cyfrinair a ddefnyddiasoch i gofrestru ar gyfer gwasanaeth ar-lein Tŷ’r Cwmnïau
  • y cod dilysu anfonodd Tŷ’r Cwmnïau atoch

Os nad ydych wedi ddefnyddio’r gwasanaeth o’r blaen

Gallwch gofrestru ar lein Bydd angen i chi roi’ch cyfeiriad e-bost a chreu cyfrinair, wedyn bydd Tŷ’r Cwmnïau’n postio cod dilysu i gyfeiriad eich swyddfa gofrestredig.

Pryd mae’r newidiadau’n dod yn weithredol

Ni fydd eich cyfeiriad yn newid yn swyddogol hyd nes i Dŷ’r Cwmnïau ei gofrestru. Bydd enw’ch cwmni’n newid pan fyddwch yn ei gofrestru.

Bydd Tŷ’r Cwmnïau’n anfon tystysgrif atoch gydag enw newydd eich cwmni a dyddiad ei gofrestru.

Gallwch ddefnyddio meddalwedd ffeilio os oes gennych lawer o newidiadau i roi gwybod amdanynt.

Gallwch hefyd ffeilio newidiadau trwy’r post - chwiliwch am y ffurflen arnoch ei hangen a’i hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflen.