Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i:

  • ffeilio’ch datganiad cadarnhau (ffurflen flynyddol gynt)
  • cofrestru i gael hysbysiadau e-bost i roi gwybod ichi pan fydd eich datganiad cadarnhau’n ddyledus

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr ar wasanaeth Tŷ’r Cwmnïau

Contents

Darllen arweiniad yn Saesneg ar baratoi’ch datganiad cadarnhau.

Sut i gofrestru

Bydd arnoch angen cyfrinair a chod dilysu gan Dŷ’r Cwmnïau.

Os nad yw’r rhain gennych, gallwch gofrestru ar lein.

Lawrlwytho a llenwi ffurflen datganiad cadarnhau a’i bostio i Dŷ’r Cwmnïau – mae’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Bydd angen ichi lawrlwytho a llenwi rhannau 1 i 4 os ydych chi’n diweddaru gwybodaeth am eich cwmni.

Mae’n costio £40. Amgaewch siec gyda rhif eich cwmni wedi’i ysgrifennu ar y cefn.

Os oeddech i fod i ffeilio ffurflen flynyddol erbyn 30 Mehefin 2016, gallwch lawrlwytho a llenwi ffurflen AR01 yn Saesneg yn lle defnyddio’r gwasanaeth ar-lein.