Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Gweithgaredd diweddaraf gan Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Ni yw’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA). Rydym yn cadw dros 49 miliwn o gofnodion gyrwyr a thros 40 miliwn o gofnodion cerbydau. Rydym yn casglu gwerth £7 biliwn o dreth gerbyd (VED) bob blwyddyn.

DVLA is an executive agency, sponsored by the Department for Transport.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ymchwil ac ystadegau

Gweld yr holl ymchwil ac ystadegau

Ein rheolaeth

Prif Weithredwr
Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaethau Cwsmeriaid
Cyfarwyddwr Strategaeth, Polisi a Chyfathrebu
Cyfarwyddwr Masnachol
Prif Swyddog Technoleg
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac Ystadau
Interim Finance Director
Cadeirydd Anweithredol
Non-executive Director
Non-executive Director

Cyswllt DVLA

Sut i gysylltu â DVLA

Defnyddiwch y ddolen i ddod o hyd i'r rhif, e-bost neu gyfeiriad iawn i gysylltu â DVLA am dreth cerbyd a chofrestru, trwyddedau gyrru a materion meddygol gyrwyr.

Digwyddiadau a Chynadledda

Canolfan Datblygu Richard Ley
Upper Forest Way
Bro Abertawe
Abertawe
SA7 0AN
United Kingdom

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth C2/W
Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)
Longview Road
Treforys
Abertawe
SA6 7JL
United Kingdom

Gallwch hefyd ofyn am wybodaeth mae DVLA yn ei chadw amdanoch trwy wneud cais gwrthrych am wybodaeth.

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau