Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Gweithgaredd diweddaraf gan Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

  1. DVLA spending over £500 on an ePCS from May 2020
  2. Driver and Vehicle Licensing Agency – Research at DVLA
  3. Drivers granted 7 month photocard licence extension

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Ni yw’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA). Rydym yn cadw dros 48 miliwn o gofnodion gyrwyr a thros 40 miliwn o gofnodion cerbydau. Rydym yn casglu gwerth £6 biliwn o dreth gerbyd (VED) bob blwyddyn.

DVLA is an executive agency, sponsored by the Department for Transport.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein rheolaeth

Julie Lennard
Julie Lennard
Prif Weithredwr
Tony Ackroyd
Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaethau Cwsmeriaid
Lynette Rose
Cyfarwyddwr Strategaeth, Polisi a Chyfathrebu
Rachael Cunningham
Cyfarwyddwr Cyllid
Andrew Falvey
Cyfarwyddwr Masnachol
Brian Sullivan
Prif Swyddog Technoleg
Louise White
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac Ystadau
Lesley Cowley OBE
Cadeirydd Anweithredol
Jeremy Boss
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Chris Morson
Aelod Anweithredol o’r Bwrdd
Emma West
Aelod Anweithredol o’r Bwrdd

Cyswllt DVLA

Sut i gysylltu â DVLA

Defnyddiwch y ddolen i ddod o hyd i'r rhif, e-bost neu gyfeiriad iawn i gysylltu â DVLA am dreth cerbyd a chofrestru, trwyddedau gyrru a materion meddygol gyrwyr.

Digwyddiadau a Chynadledda

Canolfan Datblygu Richard Ley
Upper Forest Way
Bro Abertawe
Abertawe
SA7 0AN
United Kingdom

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Freedom of Information requests

Freedom of Information,
Driver and Vehicle Licensing Agency,
Longview Road,
Swansea
SA6 7JL
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau