Cofrestru eich cerbyd fel oddi ar y ffordd (HOS)

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i roi gwybod i’r DVLA os ydych yn cymryd eich cerbyd oddi ar y ffordd – gelwir hwn weithiau’n Hysbysiad Oddi ar y Ffordd Statudol (HOS).

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gwnewch hwn os ydych yn cadw’r cerbyd:

  • mewn garej
  • ar ddreif
  • ar dir preifat

Ni fydd angen i chi dalu treth cerbyd, ond ni allwch ddefnyddio’r cerbyd ar y ffyrdd hyd nes i chi ei drethu eto. Byddwch yn cael ad-daliad am unrhyw fisoedd llawn o dreth cerbyd sy’n weddill.

Dewis pryd mae’n dechrau

Ar ddiwrnod cyntaf mis nesaf

Defnyddiwch y rhif 16-digid ar eich llythyr atgoffa treth cerbyd (V11W) i gymryd y cerbyd oddi ar y ffordd o ddiwrnod cyntaf y mis nesaf. Gallwch ddefnyddio’r rhif hwn unwaith yn unig.

Ar unwaith

Defnyddiwch y rhif 11-digid ar eich llyfr log cerbyd (V5CW) i gymryd y cerbyd oddi ar y ffordd ar unwaith.

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Gallwch barhau i yrru’r cerbyd i apwyntiad MOT sydd wedi’i drefnu o flaen llaw pan ydyw oddi ar y ffordd.

Dros y ffôn

Gwasanaeth cerbydau DVLA
Rhif ffôn: 0300 123 4321
Gwasanaeth 24-awr
Cael gwybod am gost galwadau

Drwy’r post

Anfon ffurflen gais (V890W) i’r DVLA.

Bydd angen i chi gynnwys y diwrnod yr ydych am gymryd y cerbyd oddi ar y ffordd. Gall fod yn unrhyw ddiwrnod naill ai’r:

  • mis hwn neu’r mis diwethaf – ni fyddwch yn cael ad-daliad treth cerbyd am ddyddiadau yn y gorffennol
  • mis nesaf neu’r mis ar ôl hynny – bydd angen i chi gynnwys llythyr yn dweud pam na allwch anfon y ffurflen yn agosach at yr amser

Os yw eich cyfeiriad yn anghywir ar eich llyfr log (V5CW) bydd angen i chi lenwi’r adran newidiadau ar y llyfr log a’i hanfon gyda ffurflen V890W.

DVLA
Abertawe
SA99 1AR

Mae’n rhaid i chi ei wneud drwy’r post os nad yw’r cerbyd wedi’i gofrestru yn barod yn eich enw chi.

Os nad yw’r cerbyd wedi’i gofrestru yn eich enw chi

Bydd angen i chi lenwi’r rhan berthnasol o’r llyfr log (V5CW) a’i hanfon gyda’r ffurflen gais.

Os nad oes gennych lyfr log

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais am lyfr log (V62W) a’i hanfon gyda’ch cais i gofrestru’r cerbyd oddi ar y ffordd. Bydd angen i chi gynnwys y ffi o £25.