Rhoi gwybod i DVLA nad ydych yn berchen ar gerbyd mwyach, neu eich bod yn prynu cerbyd fel ceidwad cofrestredig neu fasnachwr modur.

Mae’r tudalen hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych wedi anfon eich llyfr log (V5CW) yn barod drwy’r post.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 7am i 7pm

Mae’n rhaid i chi drethu cerbyd rydych wedi ei brynu cyn i chi ei yrru, neu ei ddatgan oddi ar y ffordd (HOS). Ni fydd y dreth yn trosglwyddo pan ydych yn prynu’r cerbyd.

Dechrau nawr