Rhoi gwybod i DVLA eich bod wedi gwerthu, trosglwyddo neu brynu cerbyd

Rhoi gwybod i DVLA nad ydych yn berchen ar gerbyd bellach, neu eich bod yn prynu cerbyd fel ceidwad cofrestredig neu fasnachwr modur.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych wedi anfon eich llyfr log (V5CW) yn barod drwy’r post.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 7am i 7pm.

Mae’n rhaid ichi drethu cerbyd rydych wedi ei brynu cyn ichi ei yrru, neu ei ddatgan oddi ar y ffordd (HOS). Ni fydd y dreth yn trosglwyddo pan rydych yn prynu’r cerbyd.

Dechrau nawr