Trethu eich cerbyd

Trethu eich car, beic modur neu gerbyd arall gan ddefnyddio rhif cyfeirnod oddi ar un o’r canlynol:

  • nodyn atgoffa (V11W) diweddar neu lythyr rhybudd ‘cyfle olaf’ o’r DVLA
  • eich llyfr log am y cerbyd (V5CW) – mae’n rhaid ei fod yn eich enw
  • y slip ‘ceidwad newydd’ gwyrdd o lyfr log os ydych newydd ei brynu

Os nad oes gennych unrhyw un o’r dogfennau hyn, bydd angen i chi wneud cais am lyfr log newydd.

Gallwch dalu drwy gerdyn debyd neu gredyd, neu Ddebyd Uniongyrchol.

Mae’n rhaid i chi drethu’ch cerbyd hyd yn oed os nad oes angen i chi dalu unrhywbeth, er enghraifft os ydych wedi eich eithrio oherwydd eich bod yn anabl.

Bydd angen i chi fodloni’r holl rhwymedigaethau cyfreithiol ar gyfer gyrwyr cyn i chi allu gyrru.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cynnwys

Newid dosbarth treth eich car i neu o ‘anabl’

Mae’n bosibl y bydd angen i chi newid dosbarth treth eich cerbyd, er enghraifft os yw un o’r canlynol yn gymwys:

  • roedd eich car wedi ei gofrestru gan berson anabl yn flaenorol
  • eich bod yn anabl ac yn trethu’ch car am y tro gyntaf

Gallwch dim ond gwneud cais mewn Swyddfa’r Post.

Gwasanaeth treth cerbyd DVLA
Rhif ffôn: 0300 123 4321
Gwasanaeth 24-awr
Cael gwybod mwy am gost galwadau

Ni allwch dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol dros y ffôn.

Yn Swyddfa’r Post

Ewch i Swyddfa’r Post sy’n delio gyda threth cerbyd. Bydd angen i chi gymryd naill ai:

Ni fydd arnoch angen y manylion talu hyn os yw’ch cerbyd wedi’i eithrio rhag treth.

Mae hefyd angen i chi fynd ag un o’r canlynol:

  • eich llyfr log cerbyd (V5CW) (mae’n rhaid ei fod yn eich enw)
  • y slip ‘ceidwad newydd’ gwyrdd o lyfr log os ydych newydd ei brynu

Os nad oes gennych unrhyw un o’r dogfennau hyn, bydd angen i chi wneud cais am lyfr log newydd.

Mae’n bosibl y bydd hefyd arnoch angen eich tystysgrif brawf MOT (mae’n rhaid ei bod yn ddilys pan fydd y dreth yn dechrau).

Gall gymryd i fyny at 2 diwrnod i wybodaeth MOT gael ei diweddaru, felly mae’n bosib na fyddwch yn gallu trethu eich cerbyd yn syth ar iddo basio’i brawf.

Yng Ngogledd Iwerddon bydd angen tystysgrif yswiriant neu yswiriant dros dro arnoch hefyd. Rhaid i’r rhain fod yn gopïau papur.

Os yw’r cerbyd oddi ar y ffordd

Cofrestrwch fod eich cerbyd oddi ar y ffordd, er enghraifft eich bod yn ei gadw mewn garej. Nid oes angen i chi drethu eich cerbyd.