BETA Mae’r rhan hon o gov.uk yn cael ei hailadeiladu - yma fe gewch wybod beth mae hyn yn ei olygu i chi.

Gwneud cais drwy ddefnyddio’r gwasanaeth newydd

Bydd angen un o’r canlynol arnoch i wneud cais ar-lein:

  • y cyfeirnod 16 digid ar eich llythyr adnewyddu treth cerbyd (V11)
  • y cyfeirnod 11 digid ar eich llyfr log (V5C)
  • y cyfeirnod 12 digid ar eich Atodiad Ceidwad Newydd (V5C/2) os ydych chi newydd brynu’ch cerbyd

This page is also available in English.

Dechrau nawr ar wefan DVLA

Ffyrdd eraill o wneud cais

Dros y ffôn

Rhif ffôn: 0300 123 4321
Ffôn testun: 0300 790 6201
Mae galwadau i rifau 03 yn costio tua:
2 geiniog i 10 ceiniog o linellau tir
10 ceiniog i 40 ceiniog o ffonau symudol
Rhagor o wybodaeth am brisiau galwadau

Yn Swyddfa’r Post

Ewch i’ch cangen leol o Swyddfa’r Post sy’n delio gyda threth cerbyd. Bydd angen y canlynol arnoch:

  • eich ffurflen atgoffa V11 wedi’i llenwi (neu eich V5C)
  • tystysgrif prawf MOT os oes angen (rhaid i’r dystysgrif fod yn ddilys pan fydd y dreth yn dechrau)
  • y taliad a ddangosir ar y ffurflen atgoffa

Yng Ngogledd Iwerddon bydd angen tystysgrif yswiriant neu yswiriant dros dro arnoch hefyd.