Trethu’ch car, beic modur neu gerbyd arall gan ddefnyddio’ch llythyr atgoffa (V11W).

Os nad oes gennych lythyr atgoffa, gallwch ddefnyddio:

  • tystysgrif gofrestru V5CW (llyfr log) sydd yn eich enw chi – cael un arall os nad oes gennych un
  • eich atodiad ceidwad newydd (V5C/2) os ydych newydd brynu’r cerbyd
  • eich llythyr rhybudd ‘cyfle olaf’

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Dros y ffôn

Rhif ffôn: 0300 123 4321
Cael gwybod mwy am gost galwadau

Yn Swyddfa’r Post

Ewch i’ch cangen leol o Swyddfa’r Post sy’n delio gyda threth cerbyd. Bydd angen taliad ar gyfer eich treth cerbyd ac un o’r canlynol arnoch:

  • eich llythyr atgoffa treth cerbyd (V11W)
  • tystysgrif gofrestru (V5CW) yn eich enw
  • atodiad ceidwad newydd (V5C/2W), os ydych newydd brynu’r cerbyd

Mae’n bosib y bydd hefyd angen arnoch:

  • eich tystysgrif prawf MOT (rhaid i’r dystysgrif fod yn ddilys pan fydd y
  • dreth yn dechrau)
  • tystysgrif lygredd is ddilys

Yng Ngogledd Iwerddon bydd angen tystysgrif yswiriant neu yswiriant dros dro arnoch hefyd.

Gwneud HOS

Os nad ydych yn cadw neu’n defnyddio’ch cerbyd ar ffyrdd cyhoeddus, gallwch wneud HOS (Hysbysiad Oddi ar y Ffordd) yn lle ei drethu.