Trethu eich car, beic modur neu gerbyd arall gan ddefnyddio rhif cyfeirnod oddi ar un o’r canlynol:

  • nodyn atgoffa (V11W) diweddar neu lythyr rhybudd ‘cyfle olaf’ o’r DVLA
  • eich llyfr log am y cerbyd (V5CW) – mae’n rhaid ei fod yn eich enw
  • yr atodiad ‘manylion ceidwad newydd’ gwyrdd (V5C/2W) o lyfr log os ydych newydd brynu’r cerbyd

Gallwch dalu drwy gerdyn debyd neu gredyd, neu Ddebyd Uniongyrchol

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Gwasanaeth treth cerbyd DVLA
Rhif ffôn: 0300 123 4321
Gwasanaeth 24-awr
Cael gwybod mwy am gost galwadau

Ni allwch dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol dros y ffôn.

Yn Swyddfa’r Post

Ewch i gangen Swyddfa’r Post sy’n delio gyda threth cerbyd. Bydd angen i chi gymryd naill ai:

Mae hefyd angen i chi fynd ag un o’r canlynol:

  • eich llyfr log cerbyd (V5CW) (mae’n rhaid ei fod yn eich enw)
  • yr atodiad ‘manylion ceidwad newydd’ gwyrdd (V5C/2W) o lyfr log os ydych newydd brynu’r cerbyd

Os nad oes gennych unrhyw un o’r dogfennau hyn, gallwch gymryd cais am lyfr log (V62W) wedi’i llenwi a’r ffi o £25.

Mae’n bosib y bydd hefyd arnoch angen:

  • eich tystysgrif brawf MOT (rhaid i’r dystysgrif fod yn ddilys pan fydd y dreth yn dechrau)
  • tystysgrif lygredd is dilys (ar gyfer loriau, bysiau a choetsis)

Gall gymryd i fyny at 2 diwrnod i’r wybodaeth MOT gael ei diweddaru, felly mae’n bosib na fyddwch yn gallu trethu eich cerbyd yn syth ar ôl iddo basio’i brawf.

Yng Ngogledd Iwerddon bydd angen tystysgrif yswiriant neu yswiriant dros dro arnoch hefyd.

Os yw’r cerbyd oddi ar y ffordd

Cofrestrwch fod eich cerbyd oddi ar y ffordd, er enghraifft os eich bod yn ei gadw mewn garej. Nid oes angen i chi drethu eich cerbyd.