Mae’r gost o ffonio rhif ffôn yn dibynnu ar y digidau ar ddechrau’r rhif, eich darparwr ffôn ac a ydych yn defnyddio llinell daear neu ffôn symudol.

Efallai cewch alwadau am ddim i rai rhifau fel rhan o’ch pecyn galwadau. Siaradwch â’ch darparwr ffôn.

Brasamcan yw’r costau isod. Siaradwch â’ch darparwr ffôn i gael gwybod y gost wirioneddol, yn enwedig os ydych yn ffonio o dramor. Gall galwadau o ffonau talu costio mwy.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Rhif yn dechrau gyda Disgrifiad Cost pob munud o linellau daear (brasamcan) Cost pob munud o ffonau symudol (brasamcan)
01
02
Rhifau daearyddol ar gyfer rhannau penodol o’r DU Hyd at 12c 3c i 45c
03
0300
0345
Rhifau ledled y DU Hyd at 12c 3c i 45c
0500 Gwasanaeth rhadffon Am ddim 7c i 40c
07 Ffonau symudol 6c i 32c 3c i 45c
070 Rhifau personol neu ‘follow me’ a reoleiddir gan Phone-paid Services Authority 4c i 65c 30c i £1.50
0800
0808
Gwasanaeth rhadffon Am ddim Am ddim
0843
0844
0845
Rhifau cyfradd busnes 3c i 18c 6c i 51c
0870 Rhifau cyfradd busnes a reoleiddir gan Phone-paid Services Authority 3p to 24p 6p to 57p
0871
0872
0873
Rhifau cyfradd busnes a reoleiddir gan Phone-paid Services Authority 3c i 24c 6c i 57c
09 Rhifau cyfradd premiwn a reoleiddir gan Phone-paid Services Authority hyd at £3.71 hyd at £4.04
101 Rhif yr Heddlu nad ydynt yn rhai brys 15c (cyfanswm y gost fesul galwad) 15c (cyfanswm y gost fesul galwad)
105 Llinell gymorth toriad trydan ar draws y DU Am ddim Am ddim
111 Cyngor meddygol nad ydynt yn rhai brys Am ddim Am ddim
112 Gwasanaethau argyfwng Am ddim Am ddim
116 Rhifau rhadffon Am ddim Am ddim
118 Rhifau ymholiadau’r cyfeirlyfr a reoleiddir gan Phone-paid Services Authority hyd at £3.71 hyd at £4.40
999 Gwasanaethau argyfwng Am ddim Am ddim

Cewch gyngor gan Ofcom os oes gennych broblemau gyda chostau galwadau neu filiau ffôn.