Cael llyfr log cerbyd (V5CW)

Neidio i gynnwys y canllaw

Cael llyfr log dyblyg

Mae angen ichi gael llyfr log (V5CW) os yw’r un wreiddiol ar goll, wedi’i ddwyn, ei ddifetha neu ei ddinistrio gennych chi neu’ch cwmni yswiriant.

Gallwch gael llyfr log dyblyg ar-lein os nad oes angen ichi newid unrhyw beth yn y llyfr log. Bydd y llyfr log yn cael ei bostio i’r cyfeiriad sydd gan y DVLA ar gofnod y cerbyd.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae ffyrdd eraill o gael llyfr log os:

 • yw’ch enw neu’ch cyfeiriad wedi newid
 • yw manylion y cerbyd wedi newid
 • rydych wedi prynu, gwerthu neu drosglwyddo cerbyd
 • na chawsoch lyfr log gyda’ch cerbyd newydd

Gwneud cais ar-lein am lyfr log dyblyg

Rhaid ichi fod y ceidwad cofrestredig ar y llyfr log i wneud cais ar-lein.

Dylech dderbyn eich llyfr log (V5CW) newydd o fewn 5 diwrnod gwaith.

Pan na allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os:

 • oes angen ichi newid unrhyw un o’ch manylion
 • nad yw’r cerbyd yn eich meddiant
 • rydych eisoes wedi anfon eich llyfr log (V5CW) i DVLA er mwyn iddynt wneud newidiadau
 • yw’ch cerbyd wedi’i gofrestru fel rhan o gynllun fflyd DVLA
 • yw’ch cerbyd wedi’i gofrestru dramor, gan gynnwys Ynysoedd y Sianel (Jersey a Guernsey), Ynys Manaw neu Iwerddon

Faint yw’r gost

Mae’r gwasanaeth fel arfer yn costio £25. Gallwch dalu drwy gerdyn debyd neu gredyd.

Ni allwch gael ad-daliad ar ôl ichi ddefnyddio’r gwasanaeth (er enghraifft os ydych yn dod o hyd i’ch llyfr log yn ddiweddarach).

Gwneud cais ar-lein

Bydd arnoch angen:

 • rhif cofrestru’r cerbyd
 • rhif siasi/rhif adnabod (VIN) y cerbyd
 • yr enw a chod post sydd wedi’u cofrestru ar eich llyfr log

Dechrau nawr

Gwneud cais dros y ffôn

Gallwch wneud cais dros y ffôn os mai chi yw’r ceidwad cofrestredig ar y llyfr log sydd wedi mynd ar goll neu wedi’i ddifetha.

Dim ond os nad yw unrhyw un o’ch manylion neu fanylion eich cerbyd wedi newid y gallwch wneud cais dros y ffôn.

Dylech dderbyn eich llyfr log o fewn 6 wythnos os byddwch yn gwneud cais yn y modd hwn.