Cerbydau sydd wedi'u heithrio o dreth cerbyd

Nid oes angen i chi dalu treth cerbyd ar y mathau canlynol o gerbydau.

Mae dal angen i chi wneud cais am dreth cerbyd hyd yn oed os nad oes angen i chi dalu treth cerbyd.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cerbydau a ddefnyddir gan berson anabl

Gallwch hawlio eithriad anabl pan rydych yn gwneud cais am dreth cerbyd. Cael gwybod os ydych yn gymwys a sut i hawlio.

Gallwch dynnu eithriad oddi ar gerbyd os nad yw’n cael ei ddefnyddio mwyach gan berson anabl.

Cerbydau teithwyr anabl

Mae cerbydau (ar wahan i ambwilansys) a ddefnyddir gan sefydliadau sy’n darparu trafnidiaeth i bobl anabl wedi’u heithrio.

Sgwteri symudedd, cadeiriau olwyn â phŵer a cherbydau pobl anabl

Mae’n rhaid iddynt gael cyflymder eithaf o 8mya ar y ffordd, a bod dyfais i’w cyfyngu nhw i 4mya ar lwybrau cerdded er mwyn iddynt fod wedi’u heithrio.

Cerbydau hanesyddol

Mae cerbydau a wnaed cyn 1 Ionawr 1979 wedi’u heithrio o 1 Ebrill 2019.

Cerbydau trydan

Mae’n rhaid i’r trydan ddod o ffynhonnell allanol neu fatri storio trydan sydd heb gael ei gysylltu i unrhyw ffynhonnell pŵer pan mae’r cerbyd yn symud i fod wedi’i eithrio.

Cerbydau electrig wedi’u prisio’n fwy na £40,000

Mae dal angen i chi dalu treth ychwanegol am gerbyd sydd â phris sylfaenol dros £40,000 os cofrestrwyd ar ôl 31 Mawrth 2017.

Cerbydau lladd gwair

Mae’n rhaid i’r cerbyd lladd gwair gael ei gynllunio, ei adeiladu a’i ddefnyddio ar gyfer torri gwair yn unig i fod wedi’i eithrio. Nid yw’n cynnwys tractorau sy’n cael eu defnyddio i dynnu peiriannau torri gwair.

Cerbydau stêm

Nid oes angen i chi dalu treth cerbyd ar unrhyw gerbydau peiriant-stêm.

Cerbydau a ddefnyddir am amaethyddiaeth, garddwriaeth a choedwigaeth

Mae hyn yn cynnwys tractorau, peiriannau amaethyddol a cherbydau amaethyddol ysgafn a ddefnyddir oddi-ar-y-ffordd. Mae hefyd yn cynnwys cerbydau ‘defnydd cyfyngedig’ a ddefnyddir ar gyfer siwrnai fer (nid mwy na 1.5 cilomedr) ar ffyrdd cyhoeddus rhwng tir a feddiannir gan yr un person.