Cerbydau sydd wedi'u heithrio o dreth cerbyd

Mae rhai mathau o gerbydau wedi’u ‘heithrio’ o dreth cerbyd. Mae hyn yn golygu nid oes angen talu ffi i’w trethu.

Mae’n rhaid ichi drethu eich cerbyd hyd yn oed os nad oes rhaid ichi dalu.

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Nid oes angen ichi dalu os oes gennych un o’r mathau canlynol o gerbydau.

Cerbydau a ddefnyddir gan berson anabl

Gallwch hawlio eithriad anabl pan rydych yn gwneud cais am dreth cerbyd. Cael gwybod os ydych yn gymwys a sut i hawlio.

Gallwch dynnu eithriad oddi ar gerbyd os nad yw’n cael ei ddefnyddio bellach gan berson anabl.

Cerbydau teithwyr anabl

Mae cerbydau (ar wahan i ambwilansys) a ddefnyddir gan sefydliadau sy’n darparu trafnidiaeth i bobl anabl wedi’u heithrio.

Sgwteri symudedd, cadeiriau olwyn â phŵer a cherbydau pobl anabl

Mae’r gyfraith yn galw’r rhain yn ‘cerbydau pobl anabl’. Mae’n rhaid iddynt gael cyflymder eithaf o 8mya ar y ffordd, a bod dyfais i’w cyfyngu nhw i 4mya ar lwybrau cerdded er mwyn iddynt fod wedi’u heithrio.

Cerbydau hanesyddol

Mae cerbydau a wnaed cyn 1 Ionawr 1982 wedi’u heithrio.

Cerbydau trydan

Mae’n rhaid i’r trydan ddod o ffynhonnell allanol neu fatri storio trydan sydd heb gael ei gysylltu i unrhyw ffynhonnell pŵer pan ydy’r cerbyd yn symud i fod wedi’i eithrio.

Cerbydau lladd gwair

Mae’n rhaid i’r cerbyd lladd gwair gael ei gynllunio, ei adeiladu a’i ddefnyddio ar gyfer torri gwair yn unig i fod wedi’i eithrio. Nid yw’n cynnwys tractorau sy’n cael eu defnyddio i dynnu peiriannau torri gwair.

Cerbydau stêm

Nid oes angen ichi dalu treth cerbyd ar unrhyw gerbydau peiriant-stêm.

Cerbydau a ddefnyddir am amaethyddiaeth, garddwriaeth a choedwigaeth

Mae hyn yn cynnwys tractorau, peiriannau amaethyddol a cherbydau amaethyddol ysgafn a ddefnyddir oddi-ar-y-ffordd. Mae hefyd yn cynnwys cerbydau ‘defnydd cyfyngedig’ a ddefnyddir ar gyfer siwrnai fer (nid mwy na 1.5 cilomedr) ar ffyrdd cyhoeddus rhwng tir a feddiannir gan yr un person.