Cael gwybod os oes treth cerbyd cyfoes i gael ar gerbyd neu os ydyw wedi cael ei ddatgan oddi ar y ffordd (HOS). Gall gymryd i fyny at 5 niwrnod gwaith i’r cofnodion gael eu diweddaru.

Defnyddiwch ‘askMID’ i weld os yw’ch cerbyd wedi’i yswirio.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Bydd arnoch angen rhif cofrestru’r cerbyd.