Gwirio os yw cerbyd wedi'i drethu

Cael gwybod os oes treth cerbyd gyfoes i gael ar gerbyd neu os ydyw wedi cael ei gofrestru fel oddi ar y ffordd (HOS). Gall gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith i’r cofnodion gael eu diweddaru.

Bydd arnoch angen rhif cofrestru’r cerbyd (plât rhif).

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i wirio’r cyfraddau treth cyfredol ar gyfer eich cerbyd. Bydd arnoch angen y cyfeirnod 11-digid o’ch llyfr log cerbyd (V5CW).

Defnyddiwch ‘askMID’ i weld os yw’ch cerbyd wedi’i yswirio.