Adran Gwaith a Phensiynau

Gweithgaredd diweddaraf gan Adran Gwaith a Phensiynau

  1. Cold Weather Payment estimates: 2018 to 2019
  2. CLOSED: Humber Graduate Internship Programme IP2.2 (OC18S18P1164)
  3. CLOSED: Learning and Skills: project call in Leicester & Leicestershire LEP (OC21S17P0905)

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant. Fel yr adran wasanaeth cyhoeddus mwyaf y DU mae’n gweinyddu Pensiwn y Wladwriaeth ac ystod o fudd-daliadau oedran gweithio, anabledd a salwch i tua 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein gweinidogion

Ein rheolaeth

Peter Schofield
Peter Schofield
Ysgrifennydd Parhaol
Debbie Alder
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adnoddau Dynol
Neil Couling CBE
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Rhaglen Credyd Cynhwysol
Mayank Prakash
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth
Susan Park
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Gweithrediadau
John Paul Marks
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Gweithrediadau Credyd Cynhwysol
Jonathan Mills
Cyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp Polisi

Cyswllt DWP

Canolfan Byd Gwaith

Cysylltu â’ch swyddfa agosaf
United Kingdom

Y Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltu â’ch canolfan pensiwn
United Kingdom

Ymholiadau gan y cyfryngau

Ar gyfer newyddiadurwyr
United Kingdom

Cyfeiriad swyddogol ac ymholiadau polisi

Caxton House
Tothill Street
London
SW1H 9NA
United Kingdom

Cyfeiriwch ddogfennau cyfreithiol at DWP Litigation Division

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Gwneud cais DRhG

Caxton House
Tothill Street
London
SW1H 9NA
United Kingdom

High profile groups within DWP

  1. Office for Disability Issues

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol