Adran Gwaith a Phensiynau

Gweithgaredd diweddaraf gan Adran Gwaith a Phensiynau

  1. Jobcentre Plus: opportunities for public and voluntary organisations
  2. Maternity benefits: detailed guide
  3. Benefit sanctions statistics to April 2020 (experimental)

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant. Fel yr adran wasanaeth cyhoeddus mwyaf y DU mae’n gweinyddu Pensiwn y Wladwriaeth ac ystod o fudd-daliadau oedran gweithio, anabledd a salwch i tua 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Cyswllt DWP

Canolfan Byd Gwaith

Cysylltu â’ch swyddfa agosaf
United Kingdom

Y Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltu â’ch canolfan pensiwn
United Kingdom

Canolfan Gwasanaeth Anabledd

Ceisiwch gyngor neu wybodaeth am gais rydych chi wedi'i wneud eisoes ar gyfer Lwfans Byw i'r Anabl, Lwfans Gweini neu Daliad Annibyniaeth Personol.
United Kingdom

Ymholiadau gan y cyfryngau

Ar gyfer newyddiadurwyr
United Kingdom

Cyfeiriad swyddogol ac ymholiadau polisi

Anfonwch gwestiwn at dîm gohebiaeth weinidogol DWP.

United Kingdom

Cysylltwch â'ch swyddfa budd-daliadau am ymholiadau am eich cais am fudd-dal.

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Gwneud cais DRhG

Caxton House
Tothill Street
London
SW1H 9NA
United Kingdom

High profile groups within DWP

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol