Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant. Fel yr adran wasanaeth cyhoeddus mwyaf y DU mae’n gweinyddu Pensiwn y Wladwriaeth ac ystod o fudd-daliadau oedran gweithio, anabledd a salwch i tua 18 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid..

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Ein gweinidogion

Ein rheolaeth

Cyswllt DWP

Canolfan Byd Gwaith

Cysylltu â’ch swyddfa agosaf

Y Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltu â’ch canolfan pensiwn

Ymholiadau gan y cyfryngau

Ar gyfer newyddiadurwyr

Cyfeiriad swyddogol

Caxton House
Tothill Street

London
SW1H 9NA

Cyfeiriwch ddogfennau cyfreithiol at DWP Litigation Division

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar:

Gwneud cais DRhG

Caxton House
Tothill Street
London

SW1H 9NA

High profile groups within DWP

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol