Adran Gwaith a Phensiynau

Y diweddaraf gan Adran Gwaith a Phensiynau

Gweld yr holl ddogfennau diweddaraf

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant. Fel yr adran wasanaeth cyhoeddus mwyaf y DU mae’n gweinyddu Pensiwn y Wladwriaeth ac ystod o fudd-daliadau oedran gweithio, anabledd a salwch i tua 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid.

Darllenwch fwy am beth rydyn ni'n wneud

Dogfennau

Gwybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Gweld yr holl wybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Ein gweinidogion

Ein rheolwyr

Ysgrifennydd Parhaol
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyllid
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth
Director General, People and Capability
Director General, Work and Health Services
Director General, Service Excellence
Cyfarwyddwr Cyffredinol Newid ac Uwch-berchennog Cyfrifol Credyd Cynhwysol
Cyfarwyddwr Cyffredinol Anabledd, Iechyd a Phensiynau
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Polisi a Gweithredu'r Farchnad Lafur
Non-executive board member
Non-executive board member
Non-executive board member
Non-executive board member
Non-executive board member
Non-executive board member
Cadeirydd Bwrdd y Rhaglen Credyd Cynhwysol

Cyswllt DWP

Canolfan Byd Gwaith

Cysylltu â’ch swyddfa agosaf
United Kingdom

Y Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltu â’ch canolfan pensiwn
United Kingdom

Canolfan Gwasanaeth Anabledd

Ceisiwch gyngor neu wybodaeth am gais rydych chi wedi'i wneud eisoes ar gyfer Lwfans Byw i'r Anabl, Lwfans Gweini neu Daliad Annibyniaeth Personol.
United Kingdom

Ymholiadau gan y cyfryngau

Ar gyfer newyddiadurwyr
United Kingdom

Cyfeiriad swyddogol ac ymholiadau polisi

Anfonwch gwestiwn at dîm gohebiaeth weinidogol DWP.

United Kingdom

Cysylltwch â'ch swyddfa budd-daliadau am ymholiadau am eich cais am fudd-dal.

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Gwneud cais DRhG

Gwneud cais DRhG
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i cyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol.