Cysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith

Sut i gysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith

Gallwch gysylltu â‘r Ganolfan Byd Gwaith am:

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â‘ch Jobs and Benefits office lleol.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Cysylltu â‘ch Canolfan Byd Gwaith lleol

Os ydych eisiau cysylltu â‘ch swyddfa agosaf, gallwch ddod o hyd i’w manylion drwy ddefnyddio chwilio am swyddfa leol.

Gallwch ysgrifennu at eich swyddfa agosaf drwy ddefnyddio eu cyfeiriad o’r chwiliad swyddfa leol. Bydd eu cyfeiriad hefyd ar unrhyw lythyrau a anfonwyd atoch.

Cwyno am y Ganolfan Byd Gwaith

Gallwch gwyno am y gwasanaeth rydych wedi’i dderbyn gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Dod o hyd i swydd

Defnyddiwch y gwasanaeth ‘Dod o hyd i swydd’ (Paru Swyddi Ar-lein yn flaenorol).

Cael rhif Yswiriant Gwladol

Gwneud cais am rif Yswiriant Gwladol neu dod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol os ydych wedi’i golli.