Gallwch ddod o hyd i’ch swyddfa leol, cael help i ddod o hyd i swydd, rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau, newid apwyntiad Canolfan Byd Gwaith neu gwyno.

This page is also available in English.

Cyngor ar fudd-daliadau

I gael cyngor neu wybodaeth am hawliad rydych chi eisoes wedi’i wneud, cysylltwch â’ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith.

Defnyddiwch y cynghorydd budd-daliadau i gael gwybod pa fudd-daliadau gallech chi eu hawlio.

Hawlio budd-dal o’r newydd neu ail-hawlio
Ffôn: 0800 0121 888
Ffôn testun: 0800 023 4888
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Gallwch hefyd hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein.

Apwyntiadau Canolfan Byd Gwaith

Canslo neu newid eich apwyntiad
Ffôn: 0845 604 4248
Ffôn testun: 0845 608 8551
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm

Dod o hyd i swydd

Defnyddiwch y gwasanaeth Paru swyddi Ar-lein i ddod o hyd i swydd. Gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaeth ffôn y Ganolfan Byd Gwaith.

Gwasanaeth ffôn y Ganolfan Byd Gwaith
Ffôn: 0845 606 7890
Ffôn testun: 0845 6055 255
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Gallwch wneud cais am rif Yswiriant Gwladol neu gael gwybod beth yw eich rhif os ydych wedi’i golli.

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.