Mae sut rydych chi’n cysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith yn dibynnu ar yr help sydd ei angen arnoch chi – e.e. dod o hyd i swydd, newid apwyntiad, gwirio cais neu wneud cais newydd neu gwyno.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Ceisiadau newydd am fudd-daliadau yn unig

Ffôn: 0800 0121 888
Ffôn testun: 0800 023 4888
Llinell Saesneg: 0800 055 6688
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Gallwch hefyd wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i weld pa fudd-daliadau allech chi eu cael.

Ceisiadau presennol am fudd-dal

Ffoniwch y rhif priodol ar gyfer eich budd-dal i wneud y canlynol:

  • trafod cais rydych eisoes wedi’i wneud
  • dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am newid yn eich amgylchiadau, e.e. rydych yn dechrau gweithio neu mae eich incwm yn newid

Byddwch angen eich rhif Yswiriant Gwladol a’ch dyddiad geni pan fyddwch yn ffonio unrhyw rai o’r rhifau hyn.

Budd-dal Ffôn Ffôn Testun Llinell Saesneg
Lwfans Ceisio Gwaith,
Cymhorthdal Incwm,
Budd-dal Analluogrwydd neu
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
0345 600 3018 0345 608 8551 0345 608 8545
Lwfans Mamolaeth 0345 608 8674 0345 608 8553 0345 608 8610
Profedigaeth 0345 608 8772 0345 608 8551 0345 608 8601
Cronfa Gymdeithasol 0345 608 8756 0345 608 8553 0345 603 6967
Credyd Cynhwysol 0345 600 3018 0345 600 0743 0345 600 0723

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Llinell Ymholiadau Cenedlaethol y Ganolfan Gwaith

Ar gyfer ymholiadau ac apwyntiadau am Gredyd Cynhwysol, ffoniwch y rhif a restrir uchod.

Ffôn: 0345 604 4248
Ffôn testun: 0800 023 4888
Llinell Saesneg: 0345 604 3719
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Dod o hyd i swydd

Defnyddiwch wasanaeth Paru Swyddi Ar-lein i ddod o hyd i swydd. Gallwch hefyd ffonio’r Ganolfan Byd Gwaith.

Ganolfan Byd Gwaith

Ffôn: 0345 606 7890
Ffôn testun: 0345 605 5255
Llinell Saesneg: 0345 606 0234
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Cael rhif Yswiriant Gwladol

Gwneud cais am rif Yswiriant Gwladol neu dod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol os ydych wedi’i golli.

Ysgrifennu at y Ganolfan Byd Gwaith

Os ydych eisiau ysgrifennu at y Ganolfan Byd Gwaith, bydd y cyfeiriad ar gyfer eich swyddfa ar unrhyw lythyrau a anfonwyd atoch.

Dod o hyd i’ch Canolfan Byd Gwaith agosaf

Defnyddiwch yr offeryn i chwilio am swyddfa leol.

Cwyno am y Ganolfan Byd Gwaith

Gallwch gwyno am y gwasanaeth rydych wedi’i dderbyn gan y Ganolfan Byd Gwaith.