Cysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith

3. Ceisiadau presennol am fudd-dal

Ffoniwch y rhif priodol ar gyfer eich budd-dal i wneud y canlynol:

  • trafod cais rydych eisoes wedi’i wneud

  • dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am newid yn eich amgylchiadau, e.e. rydych yn dechrau gweithio neu mae eich incwm yn newid

Byddwch angen eich rhif Yswiriant Gwladol pan fyddwch yn ffonio unrhyw rai o’r rhifau hyn.

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm.

Lwfans Ceisio Gwaith, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Ffôn: 0345 600 3018
Ffôn testun: 0345 608 8551
Llinell Saesneg: 0345 608 8545
Darganfyddwch am gostau galwadau

Credyd Cynhwysol

Ffôn: 0345 600 3018
Ffôn testun: 0345 600 0743
Llinell Saesneg: 0345 600 0723
Darganfyddwch am gostau galwadau

Cronfa Gymdeithasol

Ffôn: 0345 608 8756
Ffôn testun: 0345 608 8553
Llinell Saesneg: 0345 603 6967
Darganfyddwch am gostau galwadau

Lwfans Mamolaeth

Ffôn: 0345 608 8674
Ffôn testun: 0345 608 8553
Llinell Saesneg: 0345 608 8610
Darganfyddwch am gostau galwadau

Budd-dal Profedigaeth

Ffôn: 0345 608 8772
Ffôn testun: 0345 608 8553
Llinell Saesneg: 0345 608 8601
Darganfyddwch am gostau galwadau