Cysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith

Ceisiadau presennol am fudd-dal

Ffoniwch y rhif priodol ar gyfer eich budd-dal i wneud y canlynol:

  • trafod cais rydych eisoes wedi’i wneud

  • dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am newid yn eich amgylchiadau, e.e. rydych yn dechrau gweithio neu mae eich incwm yn newid

Byddwch angen eich rhif Yswiriant Gwladol pan fyddwch yn ffonio unrhyw rai o’r rhifau hyn.

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm.

Lwfans Ceisio Gwaith, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 169 0314
Llinell Saesneg: 0800 169 0310
Darganfyddwch am gostau galwadau

Credyd Cynhwysol

Gallwch gysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith drwy:

  • fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein – byddwch yn cael ateb dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
  • ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol os nad oes gennych gyfrif ar-lein

Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 328 1344
Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Darganfyddwch am gostau galwadau

Cronfa Gymdeithasol

Ffôn: 0800 169 0240
Ffôn testun: 0800 169 0286
Llinell Saesneg: 0800 169 0140
Darganfyddwch am gostau galwadau

Lwfans Mamolaeth

Ffôn: 0800 169 0296
Ffôn testun: 0800 169 0286
Llinell Saesneg: 0800 169 0283
Darganfyddwch am gostau galwadau

Budd-dal Profedigaeth

Ffôn: 0800 731 0453
Ffôn testun: 0800 169 0286
Llinell Saesneg: 0345 608 8601
Darganfyddwch am gostau galwadau