Defnyddiwch Paru Swyddi Ar-lein i hysbysebu swyddi a chwilio am geiswyr gwaith sydd â CV sy’n cyfateb i’ch anghenion.

Os oes gennych ID Porth y Llywodraeth yn barod, gallwch ei ddefnyddio i fewngofnodi i Paru Swyddi Ar-lein.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dechrau nawr ar Paru Swyddi Ar-lein

Cyn i chi ddechrau

Unwaith rydych wedi cofrestru ar gyfer Paru Swyddi Ar-lein gallwch:

  • hysbysebu swyddi ar-lein
  • cael rhestr o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth i chwilio am waith, a fydd wedi’u cyfateb yn awtomatig yn ô eu CV a’u sgiliau
  • adolygu’r ceiswyr gwaith sydd wedi cael eu cyfateb a dewis y rheini rydych chi am iddynt wneud cais

Help

Darllenwch Cwestiynau cyffredin gan gyflogwyr ar Paru Swyddi Ar-lein i gael help gyda’r gwasanaeth.

Mewngofnodwch i Paru Swyddi Ar-lein a defnyddiwch y ffurflen gysylltu os na allwch ddod o hyd i’r ateb i’ch problem.

Defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar gyfer problemau mewngofnodi neu os nad oes gennych gyfrif.

Mae Paru Swyddi Ar-lein wedi disodli offeryn chwiliad gwaith y Ganolfan Byd Gwaith.